EcoShape – Infographics en illustratiestijl

EcoShape is een netwerk dat zich inzet om de toepassing van water-gerelateerde en maatschappelijke vraagstukken te beantwoorden. Met een vernieuwende kijk bundelt EcoShape de krachten van de natuur met nieuwe technieken. Als gevolg ontwikkelen zij een toekomstgerichte benadering ten gunste van het milieu, de economie en de samenleving.

De concepten en pilots van EcoShape inzichtelijk te maken hebben we meerdere verhelderende infographics ontworpen. Elke infographic right zich op een individueel concept- of pilot.

Credits
Klant: EcoShape
In opdracht van: Studio Lakmoes
Infographic design: Maya Knepflé

Bouwen aan een inclusieve wereld

We zijn van start gegaan met een infographic over Building with Nature. In deze infographic zijn de verschillende concepten, binnen en buiten Nederland gevisualiseerd. Deze infographic geeft een overzicht van de projecten, zonder te veel de diepte in te gaan. De daaropvolgende infographics zijn gericht op een bepaald gebied -of pilot en gaan juist meer de diepte in.

In alle infographics is zowel tekstueel als illustratief weergegeven wat EcoShape doet in het aangegeven gebied. Om de positieve effecten te laten zien hebben we een kleine iconen bibliotheek toegevoegd. Deze iconen geven duidelijk weer waar het project een positief effect op heeft. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: Waterkwaliteit, CO2 opslag, biodiversiteit of de lokale economie.

Een overzichtelijke, illustratieve weergave

Omdat sommige concepten van EcoShape (nog) niet zijn getest hebben we gekozen voor een illustratieve weergave. Met illustratie zijn we niet beperkt door de aanwezigheid van beeldmateriaal, en kunnen we concepten gemakkelijk weergeven.

We hebben gekozen om in deze reeks altijd een isometrisch perspectief toe te passen. Isometrisch perspectief betekend dat de infographics altijd vanaf een bepaalde hoek zijn getekend in een 3D-weergave. Isometrisch perspectief geeft een duidelijk overzicht en is daarnaast ook goed toepasbaar op landschappen.

Omdat de stijl-richting die we gekozen hebben heel duidelijk is, zijn we qua kleurgebruik wat vrijer. De keuren die we hebben gekozen zijn in alle gevallen heel fris, maar niet hetzelfde.