EcoShape – Infographics en illustratiestijl

Bouwen aan een inclusieve wereld

EcoShape is een netwerk dat zich inzet om de toepassing van water-gerelateerde en maatschappelijke vraagstukken te beantwoorden. Met een vernieuwende kijk bundelt EcoShape de krachten van de natuur met nieuwe technieken. Als gevolg ontwikkelen zij een toekomstgerichte benadering ten gunste van het milieu, de economie en de samenleving.

Sprekende infographics

We zijn gestart met een infographic genaamd “Building with Nature,” waarin EcoShape’s concepten overzichtelijk worden gepresenteerd. Deze infographic geeft een algemeen beeld van projecten, terwijl opvolgende infographics dieper ingaan op specifieke gebieden en pilots.

Illustratieve weergave van concepten

Omdat sommige EcoShape-concepten nog niet zijn getest, hebben we gekozen voor een illustratieve benadering. Hierdoor zijn we niet gebonden aan bestaand beeldmateriaal en kunnen we concepten gemakkelijk weergeven. Binnen deze reeks hebben we consistent gekozen voor een isometrisch perspectief. Dit betekent dat de infographics altijd vanuit een specifieke hoek zijn getekend in een 3D-weergave. Dit perspectief biedt een overzichtelijke weergave en is goed toepasbaar op landschappen.

Door deze specifieke stijlrichting hebben we meer vrijheid in kleurgebruik. De gekozen kleuren zijn overal fris, maar niet identiek, waardoor een samenhangend geheel ontstaat.

Credits

Klant: EcoShape
Ontwerp/ illustratie infographics: Maya Knepflé (Spectric)
In opdracht van: Studio Lakmoes