Transmediale campagne Studio Hands

Client: Studio Hands
Services: Graphic design, branding, illustration, concept

Studio Hands bestaat nu vijf jaar en is in de afgelopen jaren gegroeid als bedrijf. Door de samenwerking met de verschillende werknemers en (vaste) ZZP-ers kunnen ze grotere opdrachten aan dan voorheen. Daarnaast hebben ze in de afgelopen vijf jaar naamsbekendheid opgebouwd en kan de studio het zich veroorloven om specifieke opdrachten aan te nemen waar zij zelf achter staan.

Studio Hands wil zich graag op een positieve manier profileren naar toekomstige opdrachtgevers en een bekende speler worden in de nationale markt. Studio Hands wil in de komende vijf jaar doorgroeien en “next level” opdrachten binnenhalen waar ze zelf ook achter staan. Het liefst werken ze voor mensen die de wereld een beetje beter, mooier of leuker maken.

Blended media campagne

Binnen het stagetraject van 18 weken is er een blended media campagne ontwikkeld die aansluit op de doelgroep, de unique selling points en de toekomstvisie van Studio Hands.

Tijdens het afstudeertraject heb ik te maken gekregen met een onderzoek -en ontwerptraject. Voordat er begonnen kon worden met het bedenken van een campagneconcept moest de studio zelf voldoende in beeld gebracht worden.

Specialistisch, persoonlijk, creatief & wereldverbeteraar

Aan de hand van een set merkwaarden is er een concept gevormd voor de blended media campagne van Studio Hands. Bij de invulling van de campagne is er niet alleen gekeken naar de invulling van nieuw materiaal, maar is er ook gekeken naar wat Studio Hands al had staan, en of dit nog aansloot op het huidige toekomstbeeld.

Website

De website van Studio Hands bleek verouderd, en sloot niet meer aan op het toekomstbeeld wat de studio voor ogen had. Aan de hand van de reeds bestaande huisstijl, is de website opnieuw aangevuld. 

Zo is er nog eens kritisch gekeken naar de diensten die de studio op de website aanbood. Hierbij is de focus gelegd op de grotere projecten, en zijn de kleine diensten achterwege gelaten. Ook komen de diensten terug als een filtering van de portfolioprojecten.

Manifest video

Om de merkwaarden van de studio op een laagdrempelige manier naar de doelgroep te communiceren is er een manifest video gemaakt. In de video zijn de verschillende metaforen gebruikt om de doelgroep aan het denken te zetten. Ook zijn er op de manifest video de verschillende onverwachte elementen toegevoegd om het verhaal wat luchtiger te maken.

Creatieve werkwijze

Een van de unique selling points van Hands is hun creatieve, op handgemaakte manier van te werk gaan. Om dit beter naar voren te laten komen is er een infographic op de website geplaatst die hier meer over laat zien.

LinkedIn campagne

Om de vernieuwde Studio Hands naar voren te laten komen is er een LinkedIn campagne samengesteld. De campagne heeft als onderwerp ‘creativiteit’, een van de merkwaarden van de studio.

De LinkedIn campagne heeft een inleidend karakter en is in eerste instantie opgezet om de interesse te wekken van de doelgroep. In de verschillende geanimeerde GIF’s worden korte introducties gemaakt, die weer een onderdeel zijn van het grote, samenhangende verhaal.